Dã quỳ phủ vàng núi đồi Điện Biên

Dã quỳ phủ vàng núi đồi Điện Biên

Tin - ảnh

Dã quỳ phủ vàng núi đồi Điện Biên

10:52' - 16/11/2020

Vào khoảng cuối tháng 10 hàng năm đến khoảng trung tuần tháng 11, hoa dã quỳ nở vàng rực rỡ khắp núi đồi Điện Biên.

Tin - Ảnh