Điện Biên: Cát tặc hoành hành trên thượng nguồn suối Nậm Liếng

Điện Biên: Cát tặc hoành hành trên thượng nguồn suối Nậm Liếng

Tin - ảnh

Điện Biên: Cát tặc hoành hành trên thượng nguồn suối Nậm Liếng

14:43' - 18/11/2020

Fan He Sports Từ nhiều năm qua, dưới chân núi Pú Huốt (bản Khá, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), thuộc Di tích cấp quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đã xảy ra tình trạng người dân địa phương tự ý khai thác cát trái phép trên thượng nguồn suối Nậm Liếng. Do công tác quản lý của chính quyền địa phương, các ngành chức năng còn quá lỏng lẻo, nên tình trạng này liên tục tái diễn với quy mô, mức độ ngày càng lớn hơn.

Tin - Ảnh