Hà Nội khẳng định vị thế "Thành phố vì hòa bình"

Hà Nội khẳng định vị thế "Thành phố vì hòa bình"

Tin - ảnh

Hà Nội khẳng định vị thế "Thành phố vì hòa bình"

09:14' - 08/10/2020

Fan He Sports Hà Nội là thành phố đầu tiên của châu Á - Thái Bình Dương vinh dự được tổ chức UNESCO trao tặng danh hiệu "Thành phố vì hòa bình", đây là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế về truyền thống yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Danh hiệu này cũng góp phần nâng cao vị trí, uy tín của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung ở khu vực và trên trường quốc tế, góp phần quảng bá, giới thiệu về Hà Nội với thế giới.

Tin - Ảnh