Tiêu điểm kinh tế

Hà Nội xử lý nghiêm vi phạm về tin nhắn rác, cuộc gọi rác

Videos

Hà Nội xử lý nghiêm vi phạm về tin nhắn rác, cuộc gọi rác

09:32' - 02/12/2020

Nhằm chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, tới đây Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ đăng ký và vận hành sử dụng tên định danh "SoTTTTHaNoi" để nhắn tin, thông báo chủ thuê bao vi phạm Nghị định 91đến Sở Thông tin và Truyền thông làm việc, ban hành quyết định về "Quy trình xử lý đối với các số điện thoại nhắn tin rác, thực hiện cuộc gọi rác".

Tiêu điểm kinh tế