Video

Chuyển đổi số để phát triển du lịch bền vững

Videos

Chuyển đổi số để phát triển du lịch bền vững

09:07' - 25/11/2020

Đại dịch COVID-19 đã gây thiệt hại nặng nề với ngành du lịch Việt Nam. Chuyển đổi số là yêu cầu cấp thiết để nhanh chóng chuyển du lịch thành một ngành kinh tế số và góp phần thúc đẩy du lịch phục hồi và phát triển trở lại.

Video